Kampania PR dla miasta Gdańska

2 kampanie:
„Gdańsk. Odważ się. Zobacz sam.” 2007r.
„Gdańsk. Tu się żyje”. 2008r.
•Opracowanie strategii i organizacja wsparcia public relations dla kampanii promocyjnej Gdańska dla Urzędu Miasta.
•Współpraca z mediami polskimi oraz w Wielkiej Brytanii.
•Organizacja wizyt studyjnych w Gdańsku dla dziennikarzy zagranicznych.